Æblekinder arbejder ud fra få simple værdier. 
Det er vigtigt at det er hjemlige rammer med masser af hjertevarme. 


Dernæst er genkendelighed en vigtig faktor, da den er med til at skabe tryghed for det enkelte barn, at dagen er forudsigelig. 


Børnene mødes med en anerkendende pædagogik, hvor nysgerrighed og empati er nøglen. 
Børnene hjælper hinanden.

De lærer at drage omsorg for hinanden og på den måde opstår et fælleskab og mange nære venskaber! Her lærer de at vente på tur, tage hensyn og glæden ved at være en del af et fællesskab.